E-postadresse:

Passord:

01/02-2002:
Legg ut slepene!
På årsmøtet blei det vedteke ei oppmoding til alle som køyrer i slepene om å legge ut slepene. Ikkje køyr i det same sporet - men ver med på å lage ei god og brei slepe som held godt til våren. Det må alle vere med på - det er ikkje rett at nokre få skal ha den oppgåva!
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa