E-postadresse:

Passord:

04/12-2002:
Ikkje køyr på uprøva is!
Styret i Møsstrond Snøscooterklubb vil på det sterkaste åtvare mot å køyre scooter på is som ikkje er prøva. Isen er svært ujamn i år, og ein kan ikkje vere sikker andre stader enn der det er stikka.
Alle førarar blir oppmoda om å ikkje legge på sleper andre stader sidan set kan kome folk etter med tunge lass som trur det er sikkert der det er scooterspor.
Sist helg var det fleire som køyrde traseen der hovudslepa normalt går sjølv om det ikkje er stikka. Og det er ein grunn til det: Nokre stader er det 6 cm is med 20 cm overvatn.
Styret reknar med at ansvarlege medlemer i ein scooterklubb ikkje legg på sleper slike stader for å ta ein snarveg!
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa