E-postadresse:

Passord:

01/01-2003:
Vegvesenet vil lempe på hjelmpåbodet
Statens vegvesen går inn for å lempe på kravet til bruk av hjelm på scooter. Dei går inn for å oppheve påbodet om styrthjelm og vil heller godkjenne alpinhjelm. Samtidig vil dei at barn under 7 år skal kunne bruke sykkelhjelm.
Framlegget er sendt på høyring med frist 3. november.
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa