E-postadresse:

Passord:

05/04-2001:
Avslag frå Vinje kommune

Møsstrond Snøscooterklubb sende i slutten av november 1999 ein søknad til Vinje kommune om tilskot til preparering av slepene etter isen.
29. mars 2001 var saka oppe i formannskapet. Rådmannen ser det som vanskeleg å innføre nye tilskotsordningar i ein situasjon der kommunen må rdeusere sine utgifter. Vinje kommune overfører kvart år ein del midlar til Møsstrond Bustadfond som skal nyttast til m.a å avhjelpe transportforholda på Møsstrond. Formannskapet gjekk derfor samrøystes imot å løyve tilskot til preparering.


Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa