E-postadresse:

Passord:

23/11-2005:
SINTEF har målt scooterstøy
SINTEF har på oppdrag frå DN og SFT kartlagt støyen frå snoscootr i Fauske og Vinje. Målingane syner at det bare i 8% av arealet i Vinje er godt høyrbar støy frå scooter.
Helie rapporten kan du lese her
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa