E-postadresse:

Passord:

15/11-2005:
Familiedag skjærtorsdag
Denne vinteren er familiedagen lagt til påska, nemleg SKJÆRTORSDAG 13. april. Dette fordi påska er sein, og me veit aldri kor lenge snoen eller isen ligg. Me håpar dette går i orden, men det vert sendt ut nærmare informasjon om dette seinare.


Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa