E-postadresse:

Passord:

29/12-2006:
Svært usikker is!
Isen på Møsvatn la seint i år og er 29. desember svært usikker mange stader. Skuterklubben vil åtvare mot rådet frå Dagbladet om at det er nok å sjekke isen med ein skrutrekkar. Køyr ikkje på is utan at lokalkjende har prøva og stikka isen! Utanfor Varland mot Skåki er det mange hol i isen. Isen på Hamrefjorden la så seint som 29. desember, og sno på isen kan gjere at den ikkje blir trygg på lenge. Frå Kovesandsundet og nordover er isen tjukkare, men her har det gått ein grimar som er farleg.
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa