E-postadresse:

Passord:

29/12-2006:
Snoføre på Kråmvikvegen att
Nedarste del av Kråmvikvegen har dei siste dagane vore så godt som uframkomeleg med skuter på grunn av is og grus. På grunna av lite sno er det heller ikkje framkomeleg den vanlege skutervegen. Statkraft har anleggsarbeid på Bitdalsdammen og har fått løyve til å brøyte vegen i vinter. Men vegen er stengt med bom for andre.

- Me vil ikkje hindre skutertrafikken, derfor har eg bede om at ein traktor skal skrape brøytekanten ut i vegen slik at det blir langt betre å kome fram, seier anleggsleiar Jon Aarbakk. Arbeidet blei gjort fredag 29. desember.

Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa