E-postadresse:

Passord:

26/10-2007:
Stort engasjement om motorferdsel
863 høringsuttalelser har kommet inn knyttet til Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Dette er trolig flere henvendelser enn DN noen gang tidligere har fått i en høringssak. Nå skal alle uttalelsene gjennomgås og vurderes, før DN oversender et endelig forslag til Miljøverndepartementet på nyåret.

Les meir her

Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa