E-postadresse:

Passord:

05/03-2008:
Forslag til ny motorferdsellov 10. mars
Måndag 10. mars legg Direktoratet for Naturforvaltning (DN) fram nytt utkast til motorferdsellov. DN la fram eit høyringsforslag i juni 2007. Etter ei høyringsrunde som blei avslutta 15. oktober 2007, skal no DNs tilråding oversendast Miljøverndepartementet. Av alle stader har DN valt å presentere utkastet på eit arrangement i regi av Samarbeidsrådet for Naturvernsaker/Turistforeningen!
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa