E-postadresse:

Passord:

24/02-2010:
Årsmøte 2010
Årsmøte i Møsstrond Snøscooterklubb blir
Laurdag 6. mars kl 1400 på Vierli
Servering av Pizza!

Saker som ein ynskjer å ta opp,
må vera styret i hende innan onsdag 03/03-10


Medlemmer oppfordrast til å møte opp,dette er viktig for ein levedyktig snøscooterklubb!


Hugs også kontingent for 2010:
Enkeltmedlem kr 150
Familiemedlem kr 200

Innbetalingsblankettar med medlemskort er på veg i posten.

Helsing Styret.
Møsstrond Snøscooterklubb
Leiar: Håvard Vågen
Gøystdal
3656 Atrå
E-post: post@skuter.no

Formgjeving:
Mikkel Aanderaa